SERVIZOS SOCIAIS

SERVIZOS O IRIXO

Os programas sociais, unha atención preferente no presuposto municipal.

Os capítulos de transferencias de capital e de bens correntes e servizos son os de maior cuantía económica no presuposto municipal de O Irixo.

Ubicación do CIM: Faustino Santalices, nº 10, entrechán.

Teléfono: 988 53 10 76.

Fax: 988 53 10 77.

Horario de inverno de atención ao público: De Luns a Venres, de 08:00 a 14:30.

Atención psicolóxica: Todos os días pola mañán. Martes de 15:00 a 19:00.

Atención xurídica: Venres de 8:00 a 14:30.

Trabajadora social: de 9:00 a 14:00 horas.

O Concello de O Irixo cuenta con un Centro de Información á Muller na Mancomunidade.

MÁIS INFORMACIÓN

SERVIZOS SOCIAIS O IRIXO

 • Proporcionar información, orientación e asesoramento en materia de muller a todo o colectivo feminino do concello bobarense e comarca
 • Ofertar asesoramento xurídico en temática de separacións, divorcios, dereito de familia, violacións, abusos sexuais e malos tratos.
 • Ofertar asesoramento e atención psicolóxica ás mulleres que o requiran.
 • Sensibilizar ao equipo docente dos Centros Educativos potenciando os comportamentos igualitarios e solidarios nos propios centros.
 • Orientar ás mulleres en materia de formación e inserción laboral.
 • Potenciar as actividades de lecer e tempo libre das mulleres creando espazos propios para elas.
 • Fomentar a participación sociocultural das mulleres.
 • Promocionar a creación de asociacións e colectivos impulsados e dirixidos por mulleres.
 • Psicóloga: Proporciona apoio e atención psicolóxica ás mulleres que así o requiran, desenvolve tarefas relacionadas coa orientación laboral e realiza tamén diversas actividades de prevención e sensibilización coa poboación.
 • Avogada: Presta información, orientación e asesoramento xurídico en diversos aspectos legais tales como separacións, divorcios, dereito de familia, violacións, abusos sexuais e malos tratos.
 • Traballadora social: Informa, orienta e asesora sobre os recursos existentes, efectuando cando corresponda, as derivacións pertinentes. Xestión de diversas prestacións e servizos. Leva a cabo diversas actividades de prevención e sensibilización coa poboación.
 • Orde de protección de vítimas de violencia doméstica.
 • Tramitación de xustiza gratuíta.
 • Axuda económica para mulleres vítimas de violencia de xénero.
 • Prestacións periódicas de apoio a mulleres que sofren violencia de xénero.
 • Quendas vacacionais para mulleres soas con responsabilidades familiares non compartidas (SGI).
 • Estancias de tempo libre para mulleres que teñan fillos e fillas exclusivamente ao seu cargo (Instituto da Muller).
 • Programa de fomento da inserción laboral de mulleres vítimas de violencia doméstica.
 • Programa de Teleasistencia móbil para vítimas de violencia de xénero.
 • Programa municipal de orientación laboral.
 • Renda Activa de Inserción.
 • Axudas e subvencións para actividades realizadas por entidades destinadas á promoción da muller.
 • Axudas a entidades sen ánimo de lucro de mulleres (SGI).
 • Liñas de actuación e estímulo á formación de mulleres.
 • Subvencións estatais a entidades sen ánimo de lucro para a realización de programas de cooperación e voluntariado social.
 • Axudas e subvencións a empresas para a elaboración de plans de igualdade de oportunidades.

SERVICIO GRATUITO DE CONCILIACIÓN FAMILIAR

O Concello de O Irixo conta cun servizo gratuíto de conciliación familiar coa vida laboral, O Irixo Concilia, destinado ás familias con nenas e nenos matriculados no C.E.I.P. Virxen da Pena da Sela.
É un servizo de conciliación gratuíto, financiado ao 100% polo Concello de O Irixo e pensado para axudar ás familias a conlevar o coidado dos/as fillos/as co traballo, así como mellorar e desenvolver a nivel educativo aos participantes.
O horario deste servizo é:
– Mañáns: 8:30 a 9:30 horas.
– Tardes:
Luns a xoves: de 16:00 a 18:00 horas.
Venres: de 13:30 a 15:30.
Deste xeito, as familias poden deixar aos seus nenos e ás súas nenas no serizo segundo as súas propias necesidades, e no mesmo oes nenos e nenas estarás atendidos por monitoras especializadas que ademáis de axudarlles a facer os deberes, programan unha serie de actividades dirixidas, como manualidades, contacontos, xogos de mesa, deportes ao aire libre…para facer divertida a súa estancia no mesmo os/as nenos/as que se quedan no mesmo.
Para máis información poden chamar ás oficinas do Concello ao 988 287 400 en horario de 9:00 a 14:00 horas.

Concello de O Irixo - Desarrollado por SOC - Smile & On Fire Comunicación © 2022. Todos os Dereitos Reservados