Corporación Municipal

Susana María Iglesias Nogueira

Alcaldesa e Concelleira de Emprego, Persoal, Réxime Interior, Facenda, Subvencións e Comercio.

Juan Manuel Villanueva Decabo

Concelleiro de Cultura, Deporte, Xuventude, Turismo, Voluntariado e Educación.

Tamara Civeira
Pérez

Concelleira de Servizos Sociais, Sanidade, Igualdade e Atención Urxente.


Iago Fariñas
Valiña

Tenente de Alcalde e Concelleiro de Urbanismo, Infraestructuras, Vías e Obras, Patrimonio, Industria e Mobilidade. 

Rosa Maria Dalama Lousado

Concelleira de Medio Rural, Medio Ambiente, Limpeza e Alumeado público.Manuel Cerdeira Lorenzo

Maria Jose Villanueva Dejuane

Jose Luis Alén Trigas

Jose Manuel Nogueira Taboada

Concello de O Irixo - Desarrollado por SOC - Smile & On Fire Comunicación © 2024. Todos os Dereitos Reservados