SERVIZOS SOCIAIS

SERVIZOS O IRIXO

Os programas sociais, unha atención preferente no presuposto municipal.

Os capítulos de transferencias de capital e de bens correntes e servizos son os de maior cuantía económica no presuposto municipal de O Irixo.

CIM -Centro de Información á Muller

SERVIZOS SOCIAIS O IRIXO

Ubicación do CIM: Faustino Santalices, nº 10, entrechán.

Teléfono: 988 53 10 76.

Fax: 988 53 10 77.

Horario de atención ao público: De Luns a Venres, de 09:00 a 14:30.

Atención psicolóxica: Todos os días pola mañán. Martes de 15:00 a 19:00.

Atención xurídica: Venres de 8:00 a 14:30.

Trabajadora social: de 9:00 a 14:00 horas.

O Concello de O Irixo conta cun Centro de Información á Muller na Mancomunidade.

MÁIS INFORMACIÓN

SERVIZOS SOCIAIS O IRIXO

 • Proporcionar información, orientación e asesoramento en materia de muller a todo o colectivo feminino do concello de O Irixo e comarca.
 • Ofertar asesoramento xurídico en temática de separacións, divorcios, dereito de familia, violacións, abusos sexuais e malos tratos.
 • Ofertar asesoramento e atención psicolóxica ás mulleres que o requiran.
 • Sensibilizar ao equipo docente dos Centros Educativos potenciando os comportamentos igualitarios e solidarios nos propios centros.
 • Orientar ás mulleres en materia de formación e inserción laboral.
 • Potenciar as actividades de lecer e tempo libre das mulleres creando espazos propios para elas.
 • Fomentar a participación sociocultural das mulleres.
 • Promocionar a creación de asociacións e colectivos impulsados e dirixidos por mulleres.
 • Psicóloga: Proporciona apoio e atención psicolóxica ás mulleres que así o requiran, desenvolve tarefas relacionadas coa orientación laboral e realiza tamén diversas actividades de prevención e sensibilización coa poboación.
 • Avogada: Presta información, orientación e asesoramento xurídico en diversos aspectos legais tales como separacións, divorcios, dereito de familia, violacións, abusos sexuais e malos tratos.
 • Traballadora social: Informa, orienta e asesora sobre os recursos existentes, efectuando cando corresponda, as derivacións pertinentes. Xestión de diversas prestacións e servizos. Leva a cabo diversas actividades de prevención e sensibilización coa poboación.
 • Orde de protección de vítimas de violencia doméstica.
 • Tramitación de xustiza gratuíta.
 • Axuda económica para mulleres vítimas de violencia de xénero.
 • Prestacións periódicas de apoio a mulleres que sofren violencia de xénero.
 • Quendas vacacionais para mulleres soas con responsabilidades familiares non compartidas (SGI).
 • Estancias de tempo libre para mulleres que teñan fillos e fillas exclusivamente ao seu cargo (Instituto da Muller).
 • Programa de fomento da inserción laboral de mulleres vítimas de violencia doméstica.
 • Programa de Teleasistencia móbil para vítimas de violencia de xénero.
 • Programa municipal de orientación laboral.
 • Renda Activa de Inserción.
 • Axudas e subvencións para actividades realizadas por entidades destinadas á promoción da muller.
 • Axudas a entidades sen ánimo de lucro de mulleres (SGI).
 • Liñas de actuación e estímulo á formación de mulleres.
 • Subvencións estatais a entidades sen ánimo de lucro para a realización de programas de cooperación e voluntariado social.
 • Axudas e subvencións a empresas para a elaboración de plans de igualdade de oportunidades.

Servizo de Atención Temperá

Este servizo está xestionado pola Mancomunidade do Carballiño. 

Son un conxunto de intervencións dirixidas á poboación infantil de 0-6 anos, á familia e ó entorno, que teñen como obxectivo dar resposta ás necesidades transitorias ou permanentes que presentan os nenos con trastornos no seu desarrollo ou que teñen risco de padecelos.

Servizo de Prevención de Condutas Aditivas

É un recurso público e gratuíto para as poboacións da Mancomunidade de concellos de O Carballiño acreditado pola Consellería de Sanidade.

Desenvolve actuacións e programas orientados a reducir e evitar o uso e abuso de sustancias aditivas e outras conductas aditivas sen sustancias como o mal uso de TICs, videoxogos, apostas… e os seus problemas asociados, así como promover hábitos de vida saudables entre a poboación e unha cultura comunitaria e vida sa.

Infórmate e pide cita.

Inés Meizoso, Psicóloga e Técnica de Prevención
Teléfono: 609 459 775988 27 40 10988 27 40 07
inesmeizoso@yahoo.es

SEAF - Servizo de Educación e Apoio Familiar

SERVIZOS SOCIAIS O IRIXO

Ubicación do SEAF: Mancomunidade de Concellos da Comarca de O Carballiño Ctra. Carballiño-Cea s/n Seoane

Teléfono: 988 27 40 10 / 676 63 51 72 / 671 63 51 79.

Horario de atención ao público: De Luns a Venres, de 09:00 a 14:00.

Equipo profesional: formado por profesionais da Educación Social.

MÁIS INFORMACIÓN

SERVIZOS SOCIAIS O IRIXO

 • Promover a calidade de vida, o desenrolo integral e o benestar social das familias e dos membros que a integran.
 • Profesionais da Educación Social
 • É un servizo educativo e psicosocial de prevención, intervención e apoio dirixido ás familias e a toda a comunidade.

SERVICIO GRATUITO DE CONCILIACIÓN FAMILIAR

 
O Concello de O Irixo conta cun servizo gratuíto de conciliación familiar coa vida laboral, O Irixo Concilia, destinado ás familias con nenas e nenos matriculados no C.E.I.P. Virxen da Pena da Sela.
 
É un servizo de conciliación gratuíto, financiado ao 100% polo Concello de O Irixo e pensado para axudar ás familias a conlevar o coidado dos/as fillos/as co traballo, así como mellorar e desenvolver a nivel educativo aos participantes.
 
O horario deste servizo é:
 
– Mañáns: 8:30 a 9:30 horas.
– Tardes:
 
Luns a xoves: de 16:00 a 18:00 horas.
Venres: de 13:30 a 15:30.
 
Deste xeito, as familias poden deixar aos seus nenos e ás súas nenas no servizo segundo as súas propias necesidades, e no mesmo oes nenos e nenas estarás atendidos por monitoras especializadas que ademáis de axudarlles a facer os deberes, programan unha serie de actividades dirixidas, como manualidades, contacontos, xogos de mesa, deportes ao aire libre…para facer divertida a súa estancia no mesmo os/as nenos/as que se quedan no mesmo.
 
Para máis información poden chamar ás oficinas do Concello ao 988 287 400 en horario de 9:00 a 14:00 horas.
 

Concello de O Irixo - Desarrollado por SOC - Smile & On Fire Comunicación © 2024. Todos os Dereitos Reservados